Mùa nước nổi

“Mùa nước nổi” trên vùng ngọt!

Theo ghi nhận của Đất Mũi Online vào hôm nay 14/10, mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân tại các xã vùng ngọt huyện Trần Văn Thời bị