Mưa sòng

Mưa sòng về đồng ăn gỏi

Gỏi là món ăn rất đặc biệt và dân dã. Mùa mưa sòng về miệt đồng U Minh, Trần Văn Thời mà chưa thưởng thức các món gỏi từ những thứ