nâng bậc lương

795 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

Ngày 23/6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đến niên