Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

“Nước ngọt cho cuộc sống xanh” đến Cà Mau

Sáng ngày 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận biểu trưng quà tặng từ Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam