Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau

Rèn luyện đạo đức, tác phong theo tư tưởng đạo đức của Bác

Trong những năm qua, ngoài lãnh đạo đơn vị mở rộng mạng lưới kinh doanh, tập trung huy động vốn, phát triển các sản phẩm dịch vụ, Chi bộ Ngân hàng