ngành Giao bưu và Vô tuyến điện

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 41: Khu di tích Quốc gia ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954

Chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) và Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành