ngành tôm Cà Mau

Trong tháng 6 sẽ có nhiều hoạt động lớn về ngành tôm Cà Mau

Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau phối hợp với các Tổ chức phi Chính phủ tổ chức hội thảo liên kết chuỗi giá trị ngành