ngập nước

Thị trấn Năm Căn cơ bản khắc phục ngập nước cục bộ

Tranh thủ thủy triều rút, ngay trong chiều qua 18/11, UBND thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) đã khẩn trương mở đường thoát nước, tình trạng ngập cục bộ trong