ngày càng thêm mới

Nông thôn mới – ngày càng thêm mới

Xã Việt Thắng có vị trí khá xa trung tâm huyện Phú Tân. Năm 2010, khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM), xã có xuất phát điểm thấp, chỉ