Ngày giải phóng miền Nam

Viếng các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), sáng 26/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh