Nghị quyết số 22

Thảo luận về những nội dung thông qua Nghị quyết

Trong phiên làm việc sáng nay 9/10 của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu tiến hành thảo luận những nội dung về sự cần thiết ban