Thảo luận về những nội dung thông qua Nghị quyết

Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 5/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đại biểu cho rằng, đã qua tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy có nhiều chuyển biến, nhưng chưa đạt yêu cầu. Nhiều dự án có tiến độ rất chậm so với kế hoạch thực hiện, thậm chí có những dự án “án binh bất động” trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến chủ trương đầu tư công, nhất là từ nguồn vay, nguồn hỗ trợ từ Chính phủ. 

Việc điều chỉnh vốn đầu tư công là phù hợp với thực tế, không những tạo nguồn lực đủ mạnh, kịp thời cho các công trình, dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, mà qua đó còn khẳng định sự công bằng, tính hợp lý của chủ trương đầu tư công, giúp cho các dự án, công trình chậm tiến độ có thời gian xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc…

Điều chỉnh, chuyển trên 100 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (gồm cả năm 2019 chuyển sang) trên địa bàn là trên 4.000 tỷ đồng.

Theo dự thảo Nghị quyết, từ nguồn kế hoạch vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý năm 2020 là 684,597 tỷ đồng, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 17,155 tỷ đồng của 8 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 8 dự án khác có tiến độ, có nhu cầu về vốn.

Trong 900,485 tỷ đồng từ nguồn Xổ số kiến thiết trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án do tỉnh quản lý, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 81,641 tỷ đồng của 21 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 16 dự án khác. Cụ thể, tập trung vào 5 danh mục dự án cần bổ sung, gồm: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng kè cấp bách bờ biển Đông khu vực cửa biển Rạch Gốc và cửa biển Vàm Xoáy (huyện Ngọc Hiển); Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở trong Khu Du lịch Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông khu hành chính huyện Phú Tân; 1 dự án tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau đã hoàn thành, cần bổ sung nguồn để thanh toán do điều chỉnh tổng mức đầu tư. 

Cùng với đó, cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn gần 4 tỷ đồng của 5 dự án từ nguồn đầu tư công năm 2019 chuyển sang.

57 trí thức trẻ thôi việc sau khi kết thúc Đề án 01

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân có ý kiến giải trình trước ý kiến của đại biểu liên quan đến chủ trương đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cũng như chủ trương chung của Chính phủ.

Đối với sự cần thiết ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 5/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng nghị quyết đã hết thời gian hiệu lực, đối tượng điều chỉnh, không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Được biết, thực hiện Đề án 01, ngày 4/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Cà Mau đã tuyển chọn, bồi dưỡng và đưa 199 trí thức trẻ về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình công tác, có 43 trí thức trẻ trúng tuyển công chức, viên chức; có 4 trí thức trẻ xin nghỉ việc. Hiện còn 150 trí thức trẻ công tác đủ 5 năm theo quy định và được giải quyết chế độ chính sách theo quy định (93 trí thức trẻ có định hướng bố trí sắp xếp sau khi kết thúc Đề án; 57 trí thức trẻ thôi việc sau khi kết thúc Đề án).

Tổng kinh phí thực hiện Đề án trên 78 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *