nghiêm trọng

Gần 5.000m đê biển Tây sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị quyết định tình huống khẩn cấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) vừa có Tờ trình kiến nghị