nghiên cứu

Gần 120 đại biểu quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Sáng 14/3, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy