nghiệp vụ

Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cơ sở

Từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ cơ sở

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị