Nghinh Ông Sông Đốc

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 69: Lễ hội dân gian Nghinh Ông Sông Đốc

Được tổ chức vào các ngày 14, 15, 16 tháng 2 (âm lịch) hằng năm, Nghinh Ông Sông Đốc là lễ hội dân gian lâu đời nhất, lớn nhất ở