ngoài công lập

Kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Cà Mau về kiểm tra hoạt động giáo dục của các