người làm công tác thiếu nhi

Trăn trở ngày hè

Được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng, tuy nhiên, các Nhà Thiếu nhi tuyến huyện vẫn chưa phát huy được công năng, khi công trình có nhiều