nhà đầu tư

Luôn lắng nghe để hiểu nhau hơn!

Lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp luôn đồng hành với doanh nghiệp (DN) và DN luôn chung tay, góp sức với địa phương trong các chương trình xã hội, đóng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau: Sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, hỗ trợ, hướng dẫn tháo