nhà giáo ở vùng sâu

Nỗ lực của nhà giáo ở vùng sâu

Là một ngôi trường còn nhiều khó khăn, với lòng yêu nghề, mến trẻ và sự chung sức đồng lòng của tập thể thầy cô giáo, những năm qua, Trường Tiểu