Nhà trọ

Nhà trọ “3 không” và “4 giữ”

Trong những ngày nghỉ tết vừa qua, những người ở trọ tháng trên địa bàn Phường 8 (TP. Cà Mau) không phải nặng lo về việc cất giữ đồ đạc để