Nhân dân đón tết vui tươi

Muốn thành công thì phải có bước đi vững chắc ngay từ ban đầu

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, nhìn chung ý thức của hầu hết cán bộ và nhân dân trong việc điều khiển phương tiện tham gia