nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển theo hướng bền vững

Chiều 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân có buổi ký kết Chương trình hợp tác với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.