Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển theo hướng bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân (phải) ký kết Chương trình hợp tác với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình hợp tác liên quan đến 4 lĩnh vực trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách.

Lĩnh vực đào tạo bao gồm: Kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và luật, trong đó ưu tiên đào tạo lĩnh vực kinh tế và quản lý công.

Trình độ đào tạo: Hệ vừa học vừa làm văn bằng 1 theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý công, Kinh tế phát triển, Luật Kinh tế; bồi dưỡng kiến thức, đào tạo kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định (Quản lý kinh tế, Quản lý thời gian, Giao tiếp, Khởi nghiệp, Quản lý và phân tích dữ liệu…); thạc sĩ (Quản lý công, Quản lý kinh tế, Quản lý đô thị, Điều hành cao cấp quản lý công, Tài chính công, Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe, Quản trị khởi nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý kinh tế, Kinh tế du lịch; cử nhân văn bằng 2 chuyên ngành Kinh tế phát triển, Quản trị bệnh viện, Luật Kinh tế).

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển du lịch, hạ tầng, thực hiện tư vấn và triển khai đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2023.

Trong thời hạn 5 năm (2018 – 2023), căn cứ nhu cầu thực tiễn của tỉnh Cà Mau trong việc phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ đào tạo nguồn nhân lực để giúp tỉnh Cà Mau thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *