Đào tạo, quy hoạch cán bộ dân tộc thiểu số cần mang tính chiến lược, lâu dài

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, ông Triệu Quang Lợi trong buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh có 65 xã thuộc vùng có DTTS; cán bộ, công chức đang công tác tại các xã thuộc vùng có DTTS là 1.430/2.485, chiếm 58%.

Hầu hết cán bộ DTTS được bố trí phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, chức danh công việc đang đảm nhận, phát huy năng lực sở trường công tác của từng cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bổ sung kiến thức mới và đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp, đi học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc còn thấp; chế độ chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ dân tộc chưa tương xứng; một bộ phận cán bộ dân tộc tuy được đào tạo cơ bản nhưng năng lực thực tiễn còn hạn chế, kỹ năng lãnh đạo, giải quyết công việc còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, kiến nghị: “Chính sách đào tạo, bố trí vị trí việc làm đối với người DTTS cần có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Để nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nên xem xét mở rộng địa bàn cử tuyển; từ Trung ương đến địa phương nên có sự nhất quán về chính sách ưu tiên, đãi ngộ như chính sách cộng điểm thi, định mức chi trả cho người bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết, chính sách hỗ trợ cho con em học sinh là người DTTS. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ là người DTTS cần mang tính chiến lược, lâu dài”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *