nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đã sai, còn không chịu sửa

Xây dựng công trình không phép, dù đã bị lập biên bản, nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành.