nhiệm kỳ thành công

Thới Bình: Một nhiệm kỳ thành công

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ huyện Thới Bình. Ban Chấp hành đã khắc phục những khó khăn, phát huy thuận lợi, lãnh đạo