nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, Đảng ủy xã Khánh Hội (huyện U Minh) đã

Cải thiện các chỉ số thành phần thấp điểm là nhiệm vụ trọng tâm

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vừa có ý kiến yêu