Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Huyện ủy U Minh Trương Đăng Khoa tham dự cuộc họp Chi bộ Ấp 8.

Đảng bộ xã Khánh Hội có 285 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc, trong đó 9 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học và 4 chi bộ ngành. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó đã tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên thông qua đội ngũ báo cáo viên cấp huyện. Kết quả, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết đạt trên 100%.

Song song đó, Đảng ủy xã còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức cho các chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên đã ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Hội, cho biết: “Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tập trung dân chủ trong Đảng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương. Song song đó, Đảng ủy xã cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân đều xác định rõ trách nhiệm của bản thân, từ đó làm cơ sở chỉ đạo các phong trào ở địa phương; đồng thời cấp ủy cũng chỉ đạo mỗi đảng viên trong Đảng bộ phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có hướng giải quyết”.

Mô hình nuôi dê giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi toàn diện các mặt công tác của chi bộ và tham mưu kịp thời cho Thường trực Đảng ủy có ý kiến chỉ đạo kịp thời, qua đó chất lượng hoạt động của các chi bộ ngày càng được nâng lên, số lượng chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, Đảng ủy xã còn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là cán bộ đoàn thể ấp, người có uy tín và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được xem xét, kết nạp Đảng. Kết quả từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 19  đảng viên mới, đạt 105,5% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 285 đảng viên, trong đó đảng viên người Khmer 1 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu. 

Đi đôi với công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy xã Khánh Hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Cụ thể, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả: Trồng màu, nuôi heo thương phẩm hướng nạc, nuôi dê thịt, mô hình trồng chuối xiêm, tổ hợp tác đan vá lưới; làm cá khô thương phẩm và trồng màu trên vườn tạp, sân nhà kết hợp nuôi cá đồng, qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 41 triệu đồng/người/năm.

Hạ tầng giao thông được kiên cố hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Thực hiện công tác giảm nghèo, xã đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Từ đầu năm 2018 đến nay, xã hỗ trợ trên 70 con dê thịt cho hộ nghèo, hỗ trợ cất nhà cho 20 hộ dân theo Quyết định số 33, nhà theo Quyết Định 22 của Chính Phủ 72 căn, giải quyết việc làm cho 695 lao động, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 4,8%.

Ông Nguyễn Văn Thống cho biết thêm: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung mở rộng diện tích lúa cao sản, duy trì và mở rộng mô hình nuôi dê thịt, nuôi heo thương phẩm hướng nạc, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *