Nhiều sai phạm

Nhiều sai phạm tại dự án nhà phố thương mại xã Thạnh Phú

Thanh tra tỉnh vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với việc lập, thực hiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng Dự án

Nhiều sai phạm liên quan đến ngân sách tại xã Thạnh Phú

Qua công tác thanh tra ngân sách, tình hình thu và đăng nộp các nguồn do nhân dân đóng góp từ năm 2017 đến năm 2019, kiểm tra công tác xây