Nông dân với pháp luật

20 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tại