20 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Tại buổi lễ ra mắt, hội viên của từng CLB đã bầu ban chủ nhiệm, có cơ cấu gồm đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Quân sự, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp xã. Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội Nông dân và công chức Tư pháp (địa chính) xã làm Phó Chủ nhiệm.

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các hội viên và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Hội viên cũng biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của CLB và Quy chế phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế giám sát và phản biện – xã hội giữa Hội Nông dân  và UBND cấp xã; được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại các điểm công bố thành lập, Hội Nông dân tỉnh trao tặng một bộ âm ly, loa để CLB làm phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và sinh hoạt tại địa bàn, khu dân cư.

Thời gian qua, nhằm giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, Hội Nông dân tỉnh chủ trương tiếp tục xây dựng, mở rộng mô hình hỗ trợ nông dân tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Theo đó, đến nay đã thành lập được 20 CLB “Nông dân với pháp luật”, thu hút 1.120 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

Mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” bước đầu đã phát huy được tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, hội viên ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại chi, tổ hội. Thông qua tham gia sinh hoạt CLB, ban chủ nhiệm đã từng bước tham mưu cho ban chấp hành Hội và chính quyền các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ngay tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *