140 cán bộ, công chức, viên chức tập huấn kiến thức phòng, chống tham nhũng

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề: Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; công ước Liên Hợp quốc về phòng chống tham nhũng và tình hình thực thi công ước tại Việt Nam; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới.

Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thông qua tập huấn nhằm kịp thời giải đáp những vướng mắc trong thực tế, trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *