nông sản phẩm

“Phát triển tôm càng xanh xen canh trên diện tích lúa sạch, an toàn – Giải pháp nâng cao giá trị nông sản phẩm”

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học được Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức vào chiều ngày 6/11.