“Phát triển tôm càng xanh xen canh trên diện tích lúa sạch, an toàn – Giải pháp nâng cao giá trị nông sản phẩm”

Tại Hội thảo, có các báo cáo đánh giá chung về tình hình phát triển tôm càng xanh xen canh trên diện tích lúa sạch ở tỉnh Cà Mau; thực trạng kết quả triển khai mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh – lúa; thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa – tôm hữu cơ trên địa bàn tỉnh; phát triển tổng hợp tiềm năng và thích ứng biến đổi khí hậu mô hình nuôi tôm trên nền đất trồng lúa ở vùng ĐBSCL.

Cà Mau là một trong các tỉnh tại ĐBSCL có diện tích tôm càng xanh phân bố tự nhiên với sản lượng lớn. Năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 18.300ha nuôi tôm càng xanh, tăng 2,7% so với năm 2018 (chiếm khoảng 9,6% diện tích nuôi của cả nước). Trong đó, tập trung chủ yếu tại các huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và TP. Cà Mau. Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi xen canh trong ruộng lúa; nuôi trong mương vườn, nuôi ghép với các loài thủy sản khác; mật độ nuôi bình quân khoảng 1,5 con/m2. Năng suất bình quân khoảng 245kg/ha/năm; sản lượng nuôi đạt trên 4.500 tấn/năm, tăng 5,9% so với năm 2018.

Tỉnh có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm với các loại hình nuôi như: Thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, quảng canh kết hợp, tôm – lúa, tôm – rừng kết hợp. Trong đó, diện tích tôm – lúa khoảng 45.000ha, tôm – rừng khoảng 30.000ha. Các huyện vùng Bắc Cà Mau nói chung và huyện Thới Bình nói riêng là khu vực có tiềm năng sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm.

Trước bối cảnh tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có các biện pháp thích ứng nhanh để giảm thiểu rủi ro, duy trì các hoạt động sản xuất; trong đó, nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa là một điển hình.

Do môi trường trồng lúa phù hợp cho tôm càng xanh phát triển tốt, tăng trưởng nhanh, tôm chỉ sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên hoặc bổ sung một ít thức ăn chế biến, nên hiệu quả kinh tế khá cao. Sự kết hợp nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo ra sản phẩm tôm, lúa sạch. Việc cấy lúa trên đất nuôi tôm cải tạo môi trường nước, tạo thức ăn cho tôm nuôi và giảm mầm bệnh. Kết quả mô hình canh tác tôm – lúa kết hợp đã được người dân áp dụng và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực tế hiện nay, người dân rất quan tâm đến loại hình sản xuất này, mang lại lợi ích về kinh tế khá lớn, và qua đó mang lại những giá trị về mặt xã hội như giải quyết việc làm, tận dụng thời gian nhàn rỗi lao động.

Có thể khẳng định, mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng lúa là mô hình vừa mang tính thích ứng với biến đổi khi hậu, vừa góp phần cho các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh bền vững, thân thiện môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *