nuôi gà an toàn sinh học

Sát cánh cùng hộ nghèo

Chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời quan tâm. Có khi là ít gạo giúp no lòng, có