ội nghị kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế – xã hội

Phải luôn trong tâm thế hành động sáng tạo, hiệu quả!

“Việc chậm triển khai (Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2019 - PV) cho thấy tinh thần không tích cực, thiếu trách nhiệm” - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến