Panduranga

Tháng chay tịnh Ramưwan

Ramưwan là tháng chay tịnh của người Chăm Hồi giáo Bani ở vùng Panduranga (thuộc tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận); trong đó có nhiều nghi lễ.