phân bón

Đạm Cà Mau không ngừng bay xa

Tuy sinh sau đẻ muộn so với các doanh nghiệp (DN) sản xuất phân bón khác, nhưng Đạm Cà Mau đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với nông