phần đất

Bao giờ phần đất gia tiên hết tranh chấp?!

8 năm, đó là hành trình mà gia đình ông Nguyễn Thiện Hùng (ngụ Số 234/40, đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau) đi giữ phần đất