phát triển kinh tế – xã hội

Thới Bình: Bước tiến trong phát triển kinh tế – xã hội

Trải qua nửa chặng đường thực hiện nhiệm vụ năm 2019, huyện Thới Bình có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, góp phần giảm

“Dân vận khéo” của Công an huyện U Minh

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, Công an huyện U Minh đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ngăn