phối hợp

Hơn 150 cán bộ tập huấn lý luận văn học, nghệ thuật

Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề: “Định hướng và những nội dung cơ bản của