Hơn 150 cán bộ tập huấn lý luận văn học, nghệ thuật

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tý tặng hoa cho GS-TS.Đinh Xuân Dũng.

Hội nghị do Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học – Nghệ thuật Trung ương triển khai.

GS-TS. Đinh Xuân Dũng cho biết tình hình lý luận văn học hiện nước ta đang bị lạc hậu và có dấu hiệu chùng lại. Phải từng bước nâng cao lý luận văn học từ đó mới đồng hành được với sáng tác. Đồng thời, GS-TS. Đinh Xuân Dũng cũng nêu lên một số hạn chế trong lý luận văn học, nghệ thuật hiện nay…

Trong 1 buổi, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung: Bám sát vào thực tiễn văn học hiện nay; Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuât Việt Nam; Tiếp nhận và vận dụng các lý luận nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay…

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của các đại biểu về một số vấn đề cơ bản, quan trọng của lý luận văn học, nghệ thuật. Qua đó, giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học của Đảng, Nhà nước, đời sống văn học nghệ thuật. Đồng thời nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuât.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *