Hội Văn học nghệ thuật

Hơn 150 cán bộ tập huấn lý luận văn học, nghệ thuật

Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề: “Định hướng và những nội dung cơ bản của

Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2019

Vừa qua, tại TP. Vị Thanh diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan và chấm giải Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019, do tỉnh Hậu Giang