phòng cháy chữa

Quyết tâm bảo vệ rừng

Công tác phòng cháy chữa, cháy rừng (PCCCR) mùa khô nam 2018 - 2019 ở huyện U Minh đạt kết quả đáng ghi nhận, không xảy ra vụ cháy rừng nào.