phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh

Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh

Ngày 28/5, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh