phong trào Đoàn

Tuyên dương 13 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh

Tỉnh Cà Mau đã hai lần tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những gương mặt nhà giáo trẻ có