Phú Hưng

Phú Hưng phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), ba năm qua, xã Phú Hưng không ngừng nỗ lực phấn đấu để củng

Phú Hưng quyết tâm học Bác

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Phú Hưng (huyện Cái Nước), việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ