phức tạp

Nâng cao hiểu biết, toàn dân ngăn chặn nạn mua bán người

Tội phạm mua bán người luôn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn: Dụ dỗ, hứa hẹn giúp tìm việc làm, giả vờ yêu rồi rủ đi