Quân đội Hoàng gia Campuchia

Tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày thêm tươi đẹp

Tiếp Đại tướng Suôs Si Na, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia sang chúc Tết (sáng 19/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân